Вашата реклама

Вашиот рекламен простор

ротирачки банер
Вашата реклама е примамливо да стои на ротирачкиот банер во горниот дел на огласникот, кој секој корисник ќе го види барем еднаш во текот на користењето на нашата веб страна.
Големината на истиот е 900 пиксели ширина и 200 пиксели висина, исто така постои возможност да се линкува со вашата веб страна.
Сликата можете да ја обработите сами или тоа да го сториме ние за Вас.